عکس روز/ گرفتمش!

عکس روز/ گرفتمش! خبرگزاری دانشجویان ایران- ایسنا در بیسبال دریافت توپ اتفاقی رایج است و گاهی بازیکن تلاش می کند به هر شکلی شده است توپ را مهار کند. مانوئل مارگوت، بازیکن تامپا بای رایز در دیدار مقابل هیوستون آستروس از روی نرده پرید تا بتواند توپ را مهار کند. او در نهایت موفق شد بدون اینکه آسیبی ببیند این کار را انجام دهد. لحظه ای از تلاش مارگوت را سین هافی به ثبت رسانده است. انتهای پیام

عکس روز/ گرفتمش!

عکس روز/ گرفتمش!

خبرگزاری دانشجویان ایران- ایسنا

در بیسبال دریافت توپ اتفاقی رایج است و گاهی بازیکن تلاش می کند به هر شکلی شده است توپ را مهار کند. مانوئل مارگوت، بازیکن تامپا بای رایز در دیدار مقابل هیوستون آستروس از روی نرده پرید تا بتواند توپ را مهار کند. او در نهایت موفق شد بدون اینکه آسیبی ببیند این کار را انجام دهد. لحظه ای از تلاش مارگوت را سین هافی به ثبت رسانده است.

انتهای پیام