عکس روز/ هاوایی سرد

عکس روز/ هاوایی سرد خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا در سواحل غربی و ناهموار دانمارک، دور از جزایر بهشتی در مناطق گرمسیری، جایی به اسم کلیتمولر یا همان هاوایی سرد وجود دارد که تبدیل به مکانی برای موج‌سوارانی شده است که به علت محدودیت‌های کرونایی نمی‌توانند سفر کنند. این عکس را گاردین منتشر کرده است. انتهای پیام

عکس روز/ هاوایی سرد

عکس روز/ هاوایی سرد

خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا

در سواحل غربی و ناهموار دانمارک، دور از جزایر بهشتی در مناطق گرمسیری، جایی به اسم کلیتمولر یا همان هاوایی سرد وجود دارد که تبدیل به مکانی برای موج‌سوارانی شده است که به علت محدودیت‌های کرونایی نمی‌توانند سفر کنند.

این عکس را گاردین منتشر کرده است.

انتهای پیام