عکس جدید «هابل» از یک خوشه ستاره‌ای در شرف پراکندگی

«تلسکوپ فضایی هابل» از یک خوشه ستاره‌ای خیره‌کننده عکس گرفته که ممکن است پس از چند میلیون سال پراکنده شوند.

«تلسکوپ فضایی هابل» از یک خوشه ستاره‌ای خیره‌کننده عکس گرفته که ممکن است پس از چند میلیون سال پراکنده شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW