عکس “تلسکوپ فضایی جیمز وب” از عجیب‌ترین قمر زحل

عکسی که "تلسکوپ فضایی جیمز وب" از قمر زحل ثبت کرده است، تصویری از ابرهای متان را به نمایش می‌گذارد.

عکسی که "تلسکوپ فضایی جیمز وب" از قمر زحل ثبت کرده است، تصویری از ابرهای متان را به نمایش می‌گذارد.

Radio Eram

FREE
VIEW