عملکرد پهپاد رادارگریز چین چگونه است؟

در آسمان جنوب غربی چین، گروهی از محققان در حال آزمایش طرح بال جدیدی هستند که به گفته آنها می‌تواند به هواپیماهای بدون سرنشین کمک کند تا بهتر از چنگ رادار فرار کنند.

در آسمان جنوب غربی چین، گروهی از محققان در حال آزمایش طرح بال جدیدی هستند که به گفته آنها می‌تواند به هواپیماهای بدون سرنشین کمک کند تا بهتر از چنگ رادار فرار کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW