عمر موش‌ها با برنامه‌ریزی مجدد ژن‌ها طولانی شد

دانشمندان با هدف غایی معکوس کردن روند پیری و بازیابی جوانی در انسان، ژن‌های موش‌ها را دوباره برنامه‌ریزی کردند تا عمر طولانی‌تری داشته باشند و موفق شدند.

دانشمندان با هدف غایی معکوس کردن روند پیری و بازیابی جوانی در انسان، ژن‌های موش‌ها را دوباره برنامه‌ریزی کردند تا عمر طولانی‌تری داشته باشند و موفق شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW