علی نژاد: امیدوارم سوارکاری به سبد مدال آوری ایران در بازیهای آسیایی اضافه شود

علی نژاد: امیدوارم سوارکاری به سبد مدال آوری ایران در بازیهای آسیایی اضافه شود معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان عملکرد فدراسیون سوارکاری را مثبت ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد که سوارکاری ایران بتواند به سبد مدال آوری ورزش کشور در رویدادهای مهم از جمله بازی های آسیایی اضافه شود. به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان ،مهدی علی نژاد در مجمع سالیانه فدراسیون سوارکاری عملکرد سوارکاری را روبه رشد و تعالی ارزیابی کرد و افزود: سوارکاری یکی از رشته هایی است که پیامبر گرامی اسلامی یاد دادن این ورزش را به فرزندان توصیه کرده است و فلسفه این مهم در آن زمان توجه دادن به آمادگی برای رزم بوده است و اکنون شکل رزم تفاوت پیدا کرده اما در شکل مهارت تغییری بوجود نیامده است و در این رشته هم رابطه انسان با اسب یک رابطه فوق العاده و ویژه است و آنها که این تجربه را سپری کرده اند حاضر نیستند دست از سوارکاری بردارند. معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه فدراسیون سوارکاری در دوره های مختلف با فراز و نشیب همراه بوده است تصریح کرد: از زمان حضور خل..

علی نژاد: امیدوارم سوارکاری به سبد مدال آوری ایران در بازیهای آسیایی اضافه شود

علی نژاد: امیدوارم سوارکاری به سبد مدال آوری ایران در بازیهای آسیایی اضافه شود

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان عملکرد فدراسیون سوارکاری را مثبت ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد که سوارکاری ایران بتواند به سبد مدال آوری ورزش کشور در رویدادهای مهم از جمله بازی های آسیایی اضافه شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان ،مهدی علی نژاد در مجمع سالیانه فدراسیون سوارکاری عملکرد سوارکاری را روبه رشد و تعالی ارزیابی کرد و افزود: سوارکاری یکی از رشته هایی است که پیامبر گرامی اسلامی یاد دادن این ورزش را به فرزندان توصیه کرده است و فلسفه این مهم در آن زمان توجه دادن به آمادگی برای رزم بوده است و اکنون شکل رزم تفاوت پیدا کرده اما در شکل مهارت تغییری بوجود نیامده است و در این رشته هم رابطه انسان با اسب یک رابطه فوق العاده و ویژه است و آنها که این تجربه را سپری کرده اند حاضر نیستند دست از سوارکاری بردارند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه فدراسیون سوارکاری در دوره های مختلف با فراز و نشیب همراه بوده است تصریح کرد: از زمان حضور خلیلی در راس فدراسیون این رشته روند رو به رشدی داشته و اتفاقات خوبی از جمله قرنطینه رقم خورده است.

علی نژاد تنوع رشته های مختلف در این فدراسیون را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه این رشته یک ورزش المپیکی است و در قالب بازی های آسیای هم قرار دارد، ابراز امیدواری کرد که در زمره رشته های مدال آور ایران هم قرار گرفته و به سبد مدال آوری ورزش کشورمان در رویدادهای مهم اضافه شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان در ادامه، بحث میکرو چیپ گذاری را مورد توجه قرار داد و توضیح داد: با توجه به اختلافاتی که بین فدراسیون سوارکاری و وزارت جهاد کشاورزی در موضوع میکروچیپ گذاری وجود داشت با پیگیری وزارت ورزش و جوانان و محوریت معاونت محترم اول رییس جمهور مصوب شد که میکروچیپ گذاری هم از نگاه فدراسیون وهم وزارت جهاد کشاورزی بصورت مستقل انجام شود و این توافقی که حاصل شده لازم الاجرا بوده است و وزارت ورزش و جوانان در این راستا حمایت لازم را از فدراسیون سوارکاری انجام خواهد داد.

علی نژاد تصویب دستورالعمل مربوط به تاسیس باشگاه های سوارکاری را در وزارت ورزش و جوانان مهم ارزیابی کرد و گفت: این دستورالعمل باشگاه های سوارکاری را تقویت می کند و راه حضور بخش خصوصی برای فعالیت در این رشته زیبا را فراهم می آورد.

وی در پایان با بیان اینکه فعالیت های خوب و آینده نگرانه ای هم برای کودکان در رشته سوارکاری انجام شده است ابراز امیدواری کرد که ورزش زیبا و مفرح سوارکاری ایران روز به روز با گسترش بیشتری همراه شود.
انتهای پیام