علی دایی: خدا را شکر می‌کنم که هواپیمای خانواده‌ام مورد اصابت موشک قرار نگرفت

علی دایی در مصاحبه‌ای در واکنش به بازگرداندن هواپیمای حامل همسر و فرزندش از مسیر دوبی توسط مأموران گفت: «خدا را شکر می‌کنم که هواپیمای‌شان مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار نگرفت.»

علی دایی در مصاحبه‌ای در واکنش به بازگرداندن هواپیمای حامل همسر و فرزندش از مسیر دوبی توسط مأموران گفت: «خدا را شکر می‌کنم که هواپیمای‌شان مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار نگرفت.»

Radio Eram

FREE
VIEW