علل مهاجرت زنان ورزشکار ایران به خارج از کشور؛ گفت‌و‌گو با تونیا ولی‌اوغلی

با مهاجرت و تقاضای پناهندگی پریسا جهان‌فکریان و یکتا جمالی، ملی‌پوشان وزنه‌برداری زنان ایران به آلمان، جریان خداحافظی ورزشکاران نخبه ایران از عرصه ورزش قهرمانی این کشور همچنان ادامه دارد. علل این روند چیست؟کمتر از پنج ماه پس از تقاضای پناهندگی شقایق باپیری، ملی‌پوش هندبال زنان ایران در آلمان، حال یکتا جمالی نیز پس از مدال‌آوری در یونان در آلمان درخواست پناهندگی داده است. همزمان با این درخواست، پریسا جهانفکریان، ملی‌پوش وزنه‌برداری زنان ایران و دارنده سهمیه المپیک توکیو نیز اعلام کرد که به آلمان مهاجرت کرده است. روند پناهندگی ورزشکاران نخبه ایران از موضوعات حساس در جمهوری اسلامی است. دلایل احتمالی روند مهاجرت زنان ورزشکار نخبه ایران به خارج از کشور چیست؟ با توجه به این وضعیت، ورزش زنان در ایران چه چشم‌اندازی دارد؟ گفت‌و‌گو با تونیا ولی‌اوغلی، ملی‌پوش پیشین شنای ایران در باره جوانب این موضوع را اینجا بشنوید:

با مهاجرت و تقاضای پناهندگی پریسا جهان‌فکریان و یکتا جمالی، ملی‌پوشان وزنه‌برداری زنان ایران به آلمان، جریان خداحافظی ورزشکاران نخبه ایران از عرصه ورزش قهرمانی این کشور همچنان ادامه دارد. علل این روند چیست؟کمتر از پنج ماه پس از تقاضای پناهندگی شقایق باپیری، ملی‌پوش هندبال زنان ایران در آلمان، حال یکتا جمالی نیز پس از مدال‌آوری در یونان در آلمان درخواست پناهندگی داده است. همزمان با این درخواست، پریسا جهانفکریان، ملی‌پوش وزنه‌برداری زنان ایران و دارنده سهمیه المپیک توکیو نیز اعلام کرد که به آلمان مهاجرت کرده است. روند پناهندگی ورزشکاران نخبه ایران از موضوعات حساس در جمهوری اسلامی است. دلایل احتمالی روند مهاجرت زنان ورزشکار نخبه ایران به خارج از کشور چیست؟ با توجه به این وضعیت، ورزش زنان در ایران چه چشم‌اندازی دارد؟ گفت‌و‌گو با تونیا ولی‌اوغلی، ملی‌پوش پیشین شنای ایران در باره جوانب این موضوع را اینجا بشنوید:

Radio Eram

FREE
VIEW