علت مرگ سه فضانورد روس چه بود؟

ماموریت سایوز ۱۱ در ۷ ژوئن ۱۹۷۱ به ایستگاه فضایی سالیوت ۱ رسید و در ۲۹ ژوئن آنجا را ترک کرد. با این وجود مأموریت بازگشت آنها به فاجعه سایوز ۱۱ منجر شد چرا که پس از بازگشت به زمین سه خدمه آن دیگر زنده نبودند.

ماموریت سایوز ۱۱ در ۷ ژوئن ۱۹۷۱ به ایستگاه فضایی سالیوت ۱ رسید و در ۲۹ ژوئن آنجا را ترک کرد. با این وجود مأموریت بازگشت آنها به فاجعه سایوز ۱۱ منجر شد چرا که پس از بازگشت به زمین سه خدمه آن دیگر زنده نبودند.

Radio Eram

FREE
VIEW