علت شکست موشک «ویرجین اوربیت» مشخص شد

شرکت فضایی ویرجین اوربیت(Virgin Orbit) علت شکست اولین پرتاب خود از خاک انگلستان را اعلام کرد.

شرکت فضایی ویرجین اوربیت(Virgin Orbit) علت شکست اولین پرتاب خود از خاک انگلستان را اعلام کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW