علت تمایل بیشتر زنان در خرید از تولیدکنندگان زن چیست؟

محققان به بررسی نقش جنسیت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در خرید کالاهای دست‌ساز پرداخته‌ و دریافتند که در حالی که زنان ترجیح می‌دهند بیشتر از تولیدکنندگان زن خرید کنند، مردان هنگام خرید تفاوتی بین دو جنس قائل نمی‌شوند.

محققان به بررسی نقش جنسیت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در خرید کالاهای دست‌ساز پرداخته‌ و دریافتند که در حالی که زنان ترجیح می‌دهند بیشتر از تولیدکنندگان زن خرید کنند، مردان هنگام خرید تفاوتی بین دو جنس قائل نمی‌شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW