عفو بین‌الملل: معترضان آبان‌ماه به‌شدت و به شکل غیرانسانی شکنجه شده‌اند

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان آبان‌ماه ۹۸ می‌نویسد اطلاعات دریافتی نشانگر شکنجه‌های غیرانسانی آنهاست.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان آبان‌ماه ۹۸ می‌نویسد اطلاعات دریافتی نشانگر شکنجه‌های غیرانسانی آنهاست.