عروسی ترکمنی (تورکمن گلینی)

عروسی ترکمنی (تورکمن گلینی) حدیثه پاسندی ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ / ۱۳:۲۳مراسم عروسی در گوشه گوشه ایران، آداب و رسوم مخصوص به خودش را دارد. ایران کشوری متمدن و با تاریخی کهن و گسترده است که در آن اقوام مختلفی زندگی کرده‌اند و هر کدام برای خود دارای آداب و رسوم خاصی هستند. این تکثر اقوام و آداب و رسوم، سبب شده تا ایران سرزمینی جذاب باشد. ترکمن‌ها نیز یکی از اقوام ساکن ایران هستند، آن‌ها در مراسم گوناگون، آیین‌های دینی و مذهبی، مراسم سوگواری و عزا و حتی نوع پوشش از دیگر اقوام این سرزمین متمایزند و سنت‌های شان رنگ و بوی گذشته‌ها را دارد. آیین‌ها و سنت‌هایی که از گذشتگان و پیشینیان نسل به نسل انتقال یافته و به مردان و زنان امروزی رسیده است.

عروسی ترکمنی (تورکمن گلینی) حدیثه پاسندی

مراسم عروسی در گوشه گوشه ایران، آداب و رسوم مخصوص به خودش را دارد. ایران کشوری متمدن و با تاریخی کهن و گسترده است که در آن اقوام مختلفی زندگی کرده‌اند و هر کدام برای خود دارای آداب و رسوم خاصی هستند. این تکثر اقوام و آداب و رسوم، سبب شده تا ایران سرزمینی جذاب باشد. ترکمن‌ها نیز یکی از اقوام ساکن ایران هستند، آن‌ها در مراسم گوناگون، آیین‌های دینی و مذهبی، مراسم سوگواری و عزا و حتی نوع پوشش از دیگر اقوام این سرزمین متمایزند و سنت‌های شان رنگ و بوی گذشته‌ها را دارد. آیین‌ها و سنت‌هایی که از گذشتگان و پیشینیان نسل به نسل انتقال یافته و به مردان و زنان امروزی رسیده است.

Radio Eram

FREE
VIEW