عبداللهی دستیار خطیبی شد

عبداللهی دستیار خطیبی شد ایسنا/مرکزی حمیدرضا عبداللهی دستیار سرمربی آلومینیوم اراک شد. عبداللهی که دستیار رسول خطیبی در تیم فوتبال آلومینیوم اراک شده، سابقه مربیگری در ماشین سازی تبریز را نیز در کارنامه دارد. تیم آلومینیوم اراک که اولین سال حضور در لیگ برتر را تجربه می کند، جمعه ۱۶ آبان در هفته اول پذیرای نساجی خواهد بود. انتهای پیام

عبداللهی دستیار خطیبی شد

عبداللهی دستیار خطیبی شد

ایسنا/مرکزی حمیدرضا عبداللهی دستیار سرمربی آلومینیوم اراک شد.

عبداللهی که دستیار رسول خطیبی در تیم فوتبال آلومینیوم اراک شده، سابقه مربیگری در ماشین سازی تبریز را نیز در کارنامه دارد.

تیم آلومینیوم اراک که اولین سال حضور در لیگ برتر را تجربه می کند، جمعه ۱۶ آبان در هفته اول پذیرای نساجی خواهد بود.

انتهای پیام