‌ظرفیت بالای زبان هنر در آیین‌های سنتی ایرانی

تهران- ایرنا- هنر در دوران معاصر بخش جدایی‌ناپذیر زندگی بسیاری از مردم جهان شده و در زیست بوم فرهنگی جهانیان نقش مهم و بسزایی دارد.

تهران- ایرنا- هنر در دوران معاصر بخش جدایی‌ناپذیر زندگی بسیاری از مردم جهان شده و در زیست بوم فرهنگی جهانیان نقش مهم و بسزایی دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW