ظاهر شدن «ابرهای شب‌تاب» در پی پرتاب ماهواره‌های استارلینک

پس از پرتاب ۵۶ ماهواره «استارلینک»، الگوهایی از ابر در آسمان شکل گرفتند که با نام «ابرهای شب‌تاب» شناخته می‌شوند.

پس از پرتاب ۵۶ ماهواره «استارلینک»، الگوهایی از ابر در آسمان شکل گرفتند که با نام «ابرهای شب‌تاب» شناخته می‌شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW