طعم فضا؛ برنامه آشپزی سرآشپزهای مشهور در مرکز ناسا

"مارک مورفی"(Marc Murphy)، سرآشپز معروف در حال آماده شدن برای آشپزی در جایی است که قبلا هرگز در آن آشپزی نکرده است. این مکان جدید، فضای عمیق یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم، "Gateway: The Deep Space Complex" است.

"مارک مورفی"(Marc Murphy)، سرآشپز معروف در حال آماده شدن برای آشپزی در جایی است که قبلا هرگز در آن آشپزی نکرده است. این مکان جدید، فضای عمیق یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم، "Gateway: The Deep Space Complex" است.

Radio Eram

FREE
VIEW