طراحی رایحه‌های جدید با استفاده از یادگیری ماشین

پژوهشگران موسسه فناوری توکیو در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند می‌توان از فناوری یادگیری ماشین برای طراحی رایحه‌های جدید استفاده کرد.

پژوهشگران موسسه فناوری توکیو در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند می‌توان از فناوری یادگیری ماشین برای طراحی رایحه‌های جدید استفاده کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW