طراحی ابزار جدید برای پیش‌بینی شدت زلزله

گروهی از محققان به سرپرستی دانشگاه تگزاس در آستین آمریکا به‌تازگی کشف کرده‌اند که یک ویژگی روزمره فیزیک ممکن است ابزاری حیاتی در پیش‌بینی قوی‌ترین زلزله‌های جهان باشد.

گروهی از محققان به سرپرستی دانشگاه تگزاس در آستین آمریکا به‌تازگی کشف کرده‌اند که یک ویژگی روزمره فیزیک ممکن است ابزاری حیاتی در پیش‌بینی قوی‌ترین زلزله‌های جهان باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW