ضرورت تدوین برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مشترک با ر روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری هرمزگان ضمن تأکید بر ایجاد فرهنگ اشتغال‌های فناورانه و نوآورانه در جامعه گفت: باید برنامه مناسبی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مشترک با ر روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری هرمزگان ضمن تأکید بر ایجاد فرهنگ اشتغال‌های فناورانه و نوآورانه در جامعه گفت: باید برنامه مناسبی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شود.

Radio Eram

FREE
VIEW