ضرورت تامین اعتبار موزه‌ها با راهکارهای جدید ممکن

ضرورت تامین اعتبار موزه‌ها با راهکارهای جدید ممکناین روزها شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌ها و تعطیلی‌های اجباری که با خود برای بخش‌های مختلف به همراه دارد، خسارت‌های هنگفتی را متوجه مشاغل مختلف کرده است. در این میان موزه‌ها نیز از خسارت‌های ناشی از کرونا در امان نمانده‌اند و گفته می‌شود درآمدشان ۹۰ درصد کاهش یافته. محمدرضا کارگر مدیر کل امور موزه‌های کشور گفت: حدود ۶ ماه است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و قرمز شدن وضعیت شهرها و استان‌های مختلف با تعطیلی موزه‌ها روبرو هستیم. تعطیلی موزه ها در روزهایی که به عنوان روزهای پربازدید و پر مسافر محسوب می‌شوند، خسارت‌های هنگفتی را متوجه درآمد موزه‌ها کرده است زیرا بازدید کننده‌ای ندارند. در واقع می‌توان گفت ۹۰ درصد درآمد موزه‌ها کاهش یافته زیرا عمده درآمدهای موزه‌هایی که وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند از گردشگران داخلی و خارجی حاصل می‌شود. در حالی‌که مدت‌هاست فعالیت موزه‌ها معلق شده یا کاملا تعطیل است. کمبود اعتبار در حوزه میراث‌فرهنگی کشور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: سازمان برنامه‌وبودجه باید کمک کند ت..

ضرورت تامین اعتبار موزه‌ها با راهکارهای جدید ممکن

این روزها شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌ها و تعطیلی‌های اجباری که با خود برای بخش‌های مختلف به همراه دارد، خسارت‌های هنگفتی را متوجه مشاغل مختلف کرده است. در این میان موزه‌ها نیز از خسارت‌های ناشی از کرونا در امان نمانده‌اند و گفته می‌شود درآمدشان ۹۰ درصد کاهش یافته. محمدرضا کارگر مدیر کل امور موزه‌های کشور گفت: حدود ۶ ماه است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و قرمز شدن وضعیت شهرها و استان‌های مختلف با تعطیلی موزه‌ها روبرو هستیم.

تعطیلی موزه ها در روزهایی که به عنوان روزهای پربازدید و پر مسافر محسوب می‌شوند، خسارت‌های هنگفتی را متوجه درآمد موزه‌ها کرده است زیرا بازدید کننده‌ای ندارند. در واقع می‌توان گفت ۹۰ درصد درآمد موزه‌ها کاهش یافته زیرا عمده درآمدهای موزه‌هایی که وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند از گردشگران داخلی و خارجی حاصل می‌شود. در حالی‌که مدت‌هاست فعالیت موزه‌ها معلق شده یا کاملا تعطیل است.

کمبود اعتبار در حوزه میراث‌فرهنگی کشور

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: سازمان برنامه‌وبودجه باید کمک کند تا ۷۰میلیارد تومان درآمدی که از فروش بلیت موزه‌ها در سال گذشته داشتیم و اکنون به ۳میلیارد تومان رسیده است، به‌گونه‌ای جبران شود. اگر شیوع ویروس کرونا نبود باید در سه ماهه اول سال جاری حدود ۳۰ میلیارد تومان از این ۷۰ میلیارد تومان تحقق پیدا می‌کرد. اگر این وضعیت سال آینده تکرار شود، نگران نگهداشت و مرمت این بناهای تاریخی خواهیم بود.

علی اصغر مونسان درخصوص درآمد موزه‌ها با شیوع ویروس کرونا، بیان کرد: متأسفانه با شیوع ویروس کرونا موزه‌ها در صدر تعطیلی‌ها قرار گرفتند، چند ماهی است درآمدی از محل فروش بلیت موزه‌ها نداریم و درآمد زیادی را از دست دادیم، امسال ۲۰۰میلیارد تومان برای فروش بلیت پیش‌بینی ‌شده بود که تاکنون فقط ۳میلیارد تومان آن محقق شده است، این رقم ما را دچار چالش جدی می‌کند و نمی‌دانیم این بحران تا سال آینده ادامه دارد یا نه؟

کارگر به خبرنگار ایرنا در این خصوص گفت: متاسفانه به دلیل شیوع کرونا ۹۰ درصد درآمد موزه ها که ناشی از بازدیدکنندگان بود از دست داده‌ایم.

البته موزه‌ها به جز این بخش از ردیف اعتبار ملی نیز سهم دارند و این حمایت خوبی می تواند برای موزه ها باشد.

وی افزود: دولت اعتباری را در این ردیف به موزه ها اختصاص داده که اگر به زودی تزریق شود راضی هستیم. ولی موارد این ردیف مالی این است که موارد مصرف و هزینه باید مورد تایید سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد.

کارگر گفت: در این شرایط اگر موارد اضطراری پیش بیاید دچار مشکل می شویم ولی قطعا استانداردهایمان در حوزه مرمت و نگهداری ها کاهش پیدا نمی کند. با وجود این که برنامه های زیادی برای ارتقا فعالیت‌ داشتیم امکان ادامه آن ها را پپدا نخواهیم کرد.

مدیر کل امور موزه‌های کشور با اشاره به این که اگر روند همه گیری کرونا سال‌های آینده ادامه پیدا کند باید برای ارتقای فعالیت موزه ها چاره اندیشی شود، گفت: موزه های دیگر کشورها نیز با توجه به نداشتن اعتبارات دولتی در این دوران از اعتبارات عمومی استفاده می کنند تا میراث فرهنگی شان آسیب نبیند. ما نیز باید برای این موضوع راه کار جدی پیدا کنیم.