ضرغامی: «نهضت تفویض» در وزارت میراث فرهنگی تا پایان ۱۴۰۰ آغاز می‌شود

تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: تا آخر سال ١۴٠٠ «نهضت تفویض» آغاز و بسیاری از وظایف و اختیارات که در ستاد وزارتخانه باعث ایجاد موانع هستند، شناسایی و برداشته می‌شود.

تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: تا آخر سال ١۴٠٠ «نهضت تفویض» آغاز و بسیاری از وظایف و اختیارات که در ستاد وزارتخانه باعث ایجاد موانع هستند، شناسایی و برداشته می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW