ضرر چند صد هزار دلاری جوکوویچ با اخراج از اپن آمریکا

ضرر چند صد هزار دلاری جوکوویچ با اخراج از اپن آمریکا تنیسور صربستانی که به دلیل ضربه به داور خط از اپن آمریکا اخراج شد ۲۶۷.۵۰۰ دلار از دست داد. به گزارش ایسنا و به نقل از آس، نواک جوکوویچ به خاطر ضربه غیرعمد با توپ به داور خط در جریان دیدار برابر پابلو کارنیو از اپن آمریکا اخراج شد که این حذف از لحاظ مالی برایش گران تمام شد. تنیسور صربستانی به خاطر صعود نکردن به یک چهارم نهایی پاداش ۲۵۰ هزار دلاری را از دست داد. او همچنین ۱۰ هزار دلار به خاطر رفتار غیرورزشی و ۷۵۰۰ دلار به دلیل حاضر نشدن در نشست خبری (باید در رابطه با آن اتفاق مقابل رسانه توضیح می داد) جریمه شد. مرد شماره یک جهان در مجموع ۲۶۷ هزار و ۵۰۰ دلار از دست داد. جوکوویچ تنها در شبکه اجتماعی درباره آن اتفاق توضیح داد. انتهای پیام

ضرر چند صد هزار دلاری جوکوویچ با اخراج از اپن آمریکا

ضرر چند صد هزار دلاری جوکوویچ با اخراج از اپن آمریکا

تنیسور صربستانی که به دلیل ضربه به داور خط از اپن آمریکا اخراج شد ۲۶۷.۵۰۰ دلار از دست داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از آس، نواک جوکوویچ به خاطر ضربه غیرعمد با توپ به داور خط در جریان دیدار برابر پابلو کارنیو از اپن آمریکا اخراج شد که این حذف از لحاظ مالی برایش گران تمام شد.

تنیسور صربستانی به خاطر صعود نکردن به یک چهارم نهایی پاداش ۲۵۰ هزار دلاری را از دست داد. او همچنین ۱۰ هزار دلار به خاطر رفتار غیرورزشی و ۷۵۰۰ دلار به دلیل حاضر نشدن در نشست خبری (باید در رابطه با آن اتفاق مقابل رسانه توضیح می داد) جریمه شد. مرد شماره یک جهان در مجموع ۲۶۷ هزار و ۵۰۰ دلار از دست داد.

جوکوویچ تنها در شبکه اجتماعی درباره آن اتفاق توضیح داد.

انتهای پیام