ضرر آلودگی هوا بر میکروبیوم روده نوزاد در ۶ ماه نخست زندگی

بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می‌دهد که آلودگی هوا می‌تواند میکروبیوم روده نوزادان را تغییر دهد و بر رشد مغزی آنها تاثیر بگذارد.

بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می‌دهد که آلودگی هوا می‌تواند میکروبیوم روده نوزادان را تغییر دهد و بر رشد مغزی آنها تاثیر بگذارد.

Radio Eram

FREE
VIEW