ضربه به سر ممکن است خطر مرگ زودهنگام را ۲ برابر کند

محققان دانشگاه «پنسیلوانیا» به تازگی اظهار کردند هرگونه ضربه به سر ممکن است خطر مرگ زودهنگام را دو برابر کند.

محققان دانشگاه «پنسیلوانیا» به تازگی اظهار کردند هرگونه ضربه به سر ممکن است خطر مرگ زودهنگام را دو برابر کند.

Radio Eram

FREE
VIEW