ضربه‌قلم‌های بهمن بروجنی بر بوم نقاشی

تهران- ایرنا- نمایشگاه انفرادی آثار بهمن بروجنی با ۱۶ اثر جدید در گالری آرتیبیشن برگزار می‌شود. توانایی بروجنی در ساختن تصاویری است که انگار در زمانی کوتاه و با ضربه قلم‌های متعدد که از هر سمت و سو بر روی بوم فرود آمده، خلق شده‌اند.

تهران- ایرنا- نمایشگاه انفرادی آثار بهمن بروجنی با ۱۶ اثر جدید در گالری آرتیبیشن برگزار می‌شود. توانایی بروجنی در ساختن تصاویری است که انگار در زمانی کوتاه و با ضربه قلم‌های متعدد که از هر سمت و سو بر روی بوم فرود آمده، خلق شده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW