صید ماهی در سواحل شرقی دریای خزر

صید ماهی در سواحل شرقی دریای خزر محمد قجر ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ / ۱۶:۲۳‌با شروع فصل پاییز صید ماهی‌های استخوانی در سواحل دریای خزر آغاز می‌شود. ماهیگیران با پهن کردن تورهای گسترده در آب‌های ساحلِ شرقی‌ترین بخش دریای خزر، روزیِ خود را از این آب‌ها به دست می‌آورند. در این روش از صید ماهی که «پره» نام دارد، تورهای بسیار بزرگی به طول تقریبی ۱۰۰ متر و ارتفاع ۷ تا ۱۰ متری به شکل U در آب‌های کم عمق ساحل پهن می‌شود. ماهیگیران تقریبا هرروز صبح زود این تورها را در آب‌ها پهن کرده و نزدیک به غروب آن‌ها را جمع می‌کنند. در این روش از ماهیگیری که یکی از قدیمی‌ترین روش‌ها در سواحل شمال کشور است، اکثر کارها توسط صیادان و با اتکا به نیروی جسمانی آن‌ها انجام می‌شود. گونه‌های کفال، ماهی سفید و کپور عمده‌ترین ماهیان استخوانی دریای خزر هستند.

صید ماهی در سواحل شرقی دریای خزر محمد قجر

‌با شروع فصل پاییز صید ماهی‌های استخوانی در سواحل دریای خزر آغاز می‌شود. ماهیگیران با پهن کردن تورهای گسترده در آب‌های ساحلِ شرقی‌ترین بخش دریای خزر، روزیِ خود را از این آب‌ها به دست می‌آورند. در این روش از صید ماهی که «پره» نام دارد، تورهای بسیار بزرگی به طول تقریبی ۱۰۰ متر و ارتفاع ۷ تا ۱۰ متری به شکل U در آب‌های کم عمق ساحل پهن می‌شود. ماهیگیران تقریبا هرروز صبح زود این تورها را در آب‌ها پهن کرده و نزدیک به غروب آن‌ها را جمع می‌کنند. در این روش از ماهیگیری که یکی از قدیمی‌ترین روش‌ها در سواحل شمال کشور است، اکثر کارها توسط صیادان و با اتکا به نیروی جسمانی آن‌ها انجام می‌شود. گونه‌های کفال، ماهی سفید و کپور عمده‌ترین ماهیان استخوانی دریای خزر هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW