خانه / صلیب سرخ می گوید شهروندان سوریه بالاترین رقم پناهجویان در جهان را تشکیل می‌دهند / صلیب سرخ می گوید شهروندان سوریه بالاترین رقم پناهجویان در جهان را تشکیل می‌دهند

صلیب سرخ می گوید شهروندان سوریه بالاترین رقم پناهجویان در جهان را تشکیل می‌دهند

همچنین بررسی کنید

ابوالحسن بنی صدر: اتفاقاتی چون حمله اهواز متاثر از بدرفتاری حکومت با مردم خود است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-ahwaz-attack/4583053.html

واکنش های متفاوت به حمله اهواز در فضای مجازی

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-ahwaz-attack/4583058.html

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super