«صف‌های کیلومتری» سوخت در زاهدان باعث مشکل معیشتی مردم شده است

با وجود بالا گرفتن انتقادهای امامان جمعه شهرهای سیستان و بلوچستان از مختل شدن زندگی مردم این استان، گزارش‌های تازه رسانه‌های دولتی حکایت از تشدید این وضعیت دارد.

با وجود بالا گرفتن انتقادهای امامان جمعه شهرهای سیستان و بلوچستان از مختل شدن زندگی مردم این استان، گزارش‌های تازه رسانه‌های دولتی حکایت از تشدید این وضعیت دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW