صدور ۱۷۷ مجوز موسیقی در دو هفته

صدور ۱۷۷ مجوز موسیقی در دو هفته به گزارش ایرنا از روابط عمومی دفتر موسیقی، دو آلبوم درنا و تجنیس به روایت رحیم رضایی در این دو هفته مجوز انتشار گرفتند. موسیقی این آلبوم ها از مقام های موسیقی شمال خراسان و نواخته شده به روایت رحیم رضایی یکی از نوازندگان این خطه است و از آهنگساز این مقام ها نامی در دست نیست. آلبوم حصار شب به آهنگسازی حسین پرنیا و خوانندگی سعید پور تیمور نیز از آلبوم هایی است که در این دو هفته مجوز انتشار گرفته است. برای این آثار فقط مجوز انتشار صادر شده و زمان انتشار آنها در اختیار مالک اثر است.

صدور ۱۷۷ مجوز موسیقی در دو هفته صدور ۱۷۷ مجوز موسیقی در دو هفته

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دفتر موسیقی، دو آلبوم درنا و تجنیس به روایت رحیم رضایی در این دو هفته مجوز انتشار گرفتند.
موسیقی این آلبوم ها از مقام های موسیقی شمال خراسان و نواخته شده به روایت رحیم رضایی یکی از نوازندگان این خطه است و از آهنگساز این مقام ها نامی در دست نیست.
آلبوم حصار شب به آهنگسازی حسین پرنیا و خوانندگی سعید پور تیمور نیز از آلبوم هایی است که در این دو هفته مجوز انتشار گرفته است.
برای این آثار فقط مجوز انتشار صادر شده و زمان انتشار آنها در اختیار مالک اثر است.

Radio Eram

FREE
VIEW