رادیو ارم

صدور مجوز ۱۳ آلبوم و ۲۰۲ تک آهنگ از سوی دفتر موسیقی

تهران- ایرنا- دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲ هفته پایانی تیر مجوز ۲۰۲ تک آهنگ و ۱۳ آلبوم را صادر کرد.

خروج از نسخه موبایل