صدور مجوز برای ۱۲۷ تک‌آهنگ و ۳ آلبوم در هفته گذشته

صدور مجوز برای ۱۲۷ تک‌آهنگ و ۳ آلبوم در هفته گذشتهبه گزارش گروه فرهنگی از روابط عمومی دفتر موسیقی این آثار شامل۳ آلبوم موسیقی در سبک های پاپ (۲ آلبوم) و تلفیقی (۱آلبوم) و ۱۲۷ تک‌آهنگ در سبک های سنتی (۳ قطعه)، پاپ (۱۰۵ قطعه) کلاسیک (۲قطعه)، نواحی (۵ قطعه) و تلفیقی(۱۴ قطعه) بوده‌اند. بر اساس این گزارش، آلبوم های گیتاریتو به آهنگسازی حامد مراحمی و آلبوم بی‌محابا به خوانندگی سجاد احمدپور و آهنگسازی مهران فهیمی و علیرضا مسعود پرور آثاری بودند که در هفته گذشته مجوز انتشار گرفتند. همچنین مجموعه سخنرانی‌های های استاد حسین الهی قمشه ای از محصولات صوتی بود که هفته گذشته مجوز انتشار گرفت. در بخش تک آهنگ نیز خوانندگانی چون مصطفی راغب، مسعود صادقلو، سینا دریا دل و پوریا اخواص مجوز انتشار گرفتند. تک‌آهنگ هزاران راه در بخش مذهبی نیز به خوانندگی اسماعیل اله دادیان و آهنگسازی شورا کریمی مجوز انتشار را دریافت کرد. برای این آثار صرفا مجوز انتشار صادر شده و زمان انتشار آن در اختیار مالک اثر خواهد بود. دفتر موسیقی هر هفته گزارشی از موارد صدور مجوز هفتگی این دفتر را ارائه می‌دهد.

صدور مجوز برای ۱۲۷ تک‌آهنگ و ۳ آلبوم در هفته گذشتهصدور مجوز برای ۱۲۷ تک‌آهنگ و ۳ آلبوم در هفته گذشته

به گزارش گروه فرهنگی از روابط عمومی دفتر موسیقی این آثار شامل۳ آلبوم موسیقی در سبک های پاپ (۲ آلبوم) و تلفیقی (۱آلبوم) و ۱۲۷ تک‌آهنگ در سبک های سنتی (۳ قطعه)، پاپ (۱۰۵ قطعه) کلاسیک (۲قطعه)، نواحی (۵ قطعه) و تلفیقی(۱۴ قطعه) بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، آلبوم های گیتاریتو به آهنگسازی حامد مراحمی و آلبوم بی‌محابا به خوانندگی سجاد احمدپور و آهنگسازی مهران فهیمی و علیرضا مسعود پرور آثاری بودند که در هفته گذشته مجوز انتشار گرفتند. همچنین مجموعه سخنرانی‌های های استاد حسین الهی قمشه ای از محصولات صوتی بود که هفته گذشته مجوز انتشار گرفت.

در بخش تک آهنگ نیز خوانندگانی چون مصطفی راغب، مسعود صادقلو، سینا دریا دل و پوریا اخواص مجوز انتشار گرفتند. تک‌آهنگ هزاران راه در بخش مذهبی نیز به خوانندگی اسماعیل اله دادیان و آهنگسازی شورا کریمی مجوز انتشار را دریافت کرد.
برای این آثار صرفا مجوز انتشار صادر شده و زمان انتشار آن در اختیار مالک اثر خواهد بود. دفتر موسیقی هر هفته گزارشی از موارد صدور مجوز هفتگی این دفتر را ارائه می‌دهد.