صدور حکم ۳۹ سال حبس برای هفت بهایی در شیراز

جامعه جهانی بهایی در شهر ژنو خبر صدور حکم ۳۹ سال زندان برای هفت بهایی از سوی دادگاه انقلاب شیراز را تائید کرد. اتهام‌ این هفت نفر، عضویت در گروه‌های «معاند نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است. این گزارش نام این هفت بهایی را نیلوفر حکیمی، نوید بازماندگان، بهاره قادری، الهه سمیع‌زاده، سودابه حقیقت، نورا پورمردایان و احسان‌الله محبوب راه وفا اعلام کرده است. خانم نیلوفر حکیمی به هشت سال زندان، احسان‌الله محبوب راه وفا به یک سال زندان و بقیه هر یک به شش سال حبس محکوم شده‌اند. این احکام در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی صادر کرده است. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی در گزارش سالانه خود که روز نهم اردیبهشت منتشر شد، به تداوم تعقیب و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی مانند بهایی، مسیحی و همچنین اهل تسنن، دراویش، زنان و دگراندیشان اشاره کرده است. در این گزارش آمده که این کمیسیون، اسناد آزار و اذیت بهاییان و پیروان این مذهب که در ادارات دولتی کار می‌کنند را در سال ۲۰۱۹ جمع آوری کرده است. این کمیسیون در گزارش خود اضافه کرده که حکومت ایران از طریق رسانه‌ها..

جامعه جهانی بهایی در شهر ژنو خبر صدور حکم ۳۹ سال زندان برای هفت بهایی از سوی دادگاه انقلاب شیراز را تائید کرد. اتهام‌ این هفت نفر، عضویت در گروه‌های «معاند نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است. این گزارش نام این هفت بهایی را نیلوفر حکیمی، نوید بازماندگان، بهاره قادری، الهه سمیع‌زاده، سودابه حقیقت، نورا پورمردایان و احسان‌الله محبوب راه وفا اعلام کرده است. خانم نیلوفر حکیمی به هشت سال زندان، احسان‌الله محبوب راه وفا به یک سال زندان و بقیه هر یک به شش سال حبس محکوم شده‌اند. این احکام در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی صادر کرده است. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی در گزارش سالانه خود که روز نهم اردیبهشت منتشر شد، به تداوم تعقیب و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی مانند بهایی، مسیحی و همچنین اهل تسنن، دراویش، زنان و دگراندیشان اشاره کرده است. در این گزارش آمده که این کمیسیون، اسناد آزار و اذیت بهاییان و پیروان این مذهب که در ادارات دولتی کار می‌کنند را در سال ۲۰۱۹ جمع آوری کرده است. این کمیسیون در گزارش خود اضافه کرده که حکومت ایران از طریق رسانه‌ها دولتی و شبکه‌های اجتماعی همچنان به نفرت پراکنی علیه بهاییان و دیگر اقلیت‌های مذهبی ادامه می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW