صدها هنرمند و نویسنده ایرانی خواستار آزادی فوری دانشجویان بازداشت‌شده‌ شدند

صدها عضو جامعه هنری ایران در بیانیه‌ای ضمن آن که خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی شدند تاکید کردند که «هیچ نهاد حکومتی صلاحیت تصمیم‌گیری درباره سرنوشت» این جوانان را ندارد.

صدها عضو جامعه هنری ایران در بیانیه‌ای ضمن آن که خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی شدند تاکید کردند که «هیچ نهاد حکومتی صلاحیت تصمیم‌گیری درباره سرنوشت» این جوانان را ندارد.

Radio Eram

FREE
VIEW