صدها نویسنده و هنرمند جهان خواستار تحریم جمهوری اسلامی در عرصه‌های فرهنگی شدند

بیش از پانصد نویسنده، هنرمند، دانشگاهی و فعال فرهنگی در رشته‌های مختلف از سراسر دنیا با امضای بیانیه‌ای خواستار تحریم جمهوری اسلامی در عرصه‌های هنری، فرهنگی و دانشگاهی جهان شدند.

بیش از پانصد نویسنده، هنرمند، دانشگاهی و فعال فرهنگی در رشته‌های مختلف از سراسر دنیا با امضای بیانیه‌ای خواستار تحریم جمهوری اسلامی در عرصه‌های هنری، فرهنگی و دانشگاهی جهان شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW