صدها دانشگاهی در آمریکا خواستار حمایت بایدن از معترضان و توقف مذاکره با تهران شدند

بیش از ۲۳۰۰ استاد از دانشگاه‌های سراسر آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن از او خواستند ضمن متوقف کردن مذاکرات احیای برجام، در حمایت از معترضان در ایران اقدامات بیشتری انجام دهد.

بیش از ۲۳۰۰ استاد از دانشگاه‌های سراسر آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن از او خواستند ضمن متوقف کردن مذاکرات احیای برجام، در حمایت از معترضان در ایران اقدامات بیشتری انجام دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW