صدای پای بهار در مریخ شنیده می‌شود

مریخ در تصویر جدیدی که توسط کاوشگر مارس‌اکسپرس(Mars Express) ثبت شده شبیه به یک سرزمین‌عجایب زمستانی به نظر می‌رسد.

مریخ در تصویر جدیدی که توسط کاوشگر مارس‌اکسپرس(Mars Express) ثبت شده شبیه به یک سرزمین‌عجایب زمستانی به نظر می‌رسد.

Radio Eram

FREE
VIEW