خانه / ویدیو های خبری از صدای آمریکا / صدای مردم: نگاهی به مشکلات و محرومیت کارگران ایران

صدای مردم: نگاهی به مشکلات و محرومیت کارگران ایران

مشکلات کارگری و محرومیت کارگران در ایران از بسیاری از حقوق شناخته شده کارگران در سطوح
بین المللی موضوع بحث و اظهار نظرهای آنان در برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/st-callers/4408127.html

همچنین بررسی کنید

شهبانو فرح پهلوی: وقتی اعلیحضرت تاج بر سرم گذاشتند، حس کردم تاج بر سر همه زنان ایران است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-farah-pahlavi/4788800.html

شهبانو فرح پهلوی از رمز استقامت خود بعد از این سالها می‌گوید

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-farah-pahlavi/4788791.html

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super