صحبت‌های ربات سوفیا درباره ایلان ماسک

ربات سوفیا که شهرت جهانی دارد و تاکنون با افراد سرشناس بسیاری صحبت کرده است به تازگی مصاحبه‌ای با سایت "freethink" انجام داده و در آن درباره مسائل مختلفی صحبت کرده است که در ادامه به آن پرداخته‌ایم.

ربات سوفیا که شهرت جهانی دارد و تاکنون با افراد سرشناس بسیاری صحبت کرده است به تازگی مصاحبه‌ای با سایت "freethink" انجام داده و در آن درباره مسائل مختلفی صحبت کرده است که در ادامه به آن پرداخته‌ایم.

Radio Eram

FREE
VIEW