صالحی امیری: نسل جدید وزنه برداری باید به مقام پهلوانی برسد

صالحی امیری: نسل جدید وزنه برداری باید به مقام پهلوانی برسد رییس کمیته ملی المپیک گفت: جامعه ورزش همدل و هم زبان با مردم است و نسل جدید وزنه برداری باید به مقام پهلوانی برسد. به گزارش ایسنا، رضا صالحی امیری در مراسم کمک مومنانه خانواده وزنه برداری به نیازمندان بیان کرد: امروز روز تاریخی برای وزنه برداری است و به خانواده وزنه برداری تبریک می گویم. اینکه امروز آقای ربیعی آمد جای خوشبختی است و حضور او پیام روشنی برای من و علی مرادی دارد مبنی براینکه رفیقان قدیمی همیشه هوای یکدیگر را دارند. او ادامه داد: نسل جدید بداند اگر می خواهد نصیری، بهداد و برخواه و رضازاده بشود باید به مقام پهلوانی برسد. پهلوان کسی است که در دل مردم زیست می کند، با فقر و نداری مردم همدردی و همنوایی می کند. جامعه ورزش همدل و هم زبان با مردم است. انتهای پیام

صالحی امیری: نسل جدید وزنه برداری باید به مقام پهلوانی برسد

صالحی امیری: نسل جدید وزنه برداری باید به مقام پهلوانی برسد

رییس کمیته ملی المپیک گفت: جامعه ورزش همدل و هم زبان با مردم است و نسل جدید وزنه برداری باید به مقام پهلوانی برسد.

به گزارش ایسنا، رضا صالحی امیری در مراسم کمک مومنانه خانواده وزنه برداری به نیازمندان بیان کرد: امروز روز تاریخی برای وزنه برداری است و به خانواده وزنه برداری تبریک می گویم. اینکه امروز آقای ربیعی آمد جای خوشبختی است و حضور او پیام روشنی برای من و علی مرادی دارد مبنی براینکه رفیقان قدیمی همیشه هوای یکدیگر را دارند.

او ادامه داد: نسل جدید بداند اگر می خواهد نصیری، بهداد و برخواه و رضازاده بشود باید به مقام پهلوانی برسد. پهلوان کسی است که در دل مردم زیست می کند، با فقر و نداری مردم همدردی و همنوایی می کند. جامعه ورزش همدل و هم زبان با مردم است.

انتهای پیام