صالحی امیری: امید زیادی به دوومیدانی داریم

صالحی امیری: امید زیادی به دوومیدانی داریم رییس کمیته ملی المپیک گفت:ما برای سال آینده که رویدادهای مهمی در پیش است به دوومیدانی امید زیادی داریم که جایگاه ایران را دستخوش تغییر کنند. به گزارش ایسنا، رضا صالحی امیری در حاشیه مراسم تجلیل از چهار بانوی دوومیدانی کار در جمع خبرنگاران بیان کرد: آن چیزی که اتفاق افتاد در تاریخ دوومیدانی افتخاری است. این دختران نشان دادند اگر امکانات لازم را در اختیارشان قرار داهیم حاضر دارند قله های صعود را فتح کنند. آنها رکورد های خوبی را ثبت کردند که در دوومیدانی بی سابقه و کم سابقه بوده است. باید ما و وزارت ورزش به صورت مشترک برنامه جدیدی را برای دوومیدانی تعریف کنیم. او ادامه داد: رشته های پر مدال می تواند جایگاه کاروان ایران را در بازی های آسیایی، جهانی و المپیک ارتقا دهد. ما پنج رویداد در سال ۱۴۰۰ داریم و امید زیادی به دوومیدانی داریم و باورمان این است می تواند جایگاه ایران را تغییر دهد. البته این تقدیر سمبلیک بود و این پیام رابرای همه دوومیدانی کاران سراسر ایران دارم و میخواهم به آنها بگویم که شما دیده می شوید و قدردانتان هستیم. صالحی امیری در..

صالحی امیری: امید زیادی به دوومیدانی داریم

صالحی امیری: امید زیادی به دوومیدانی داریم

رییس کمیته ملی المپیک گفت:ما برای سال آینده که رویدادهای مهمی در پیش است به دوومیدانی امید زیادی داریم که جایگاه ایران را دستخوش تغییر کنند.

به گزارش ایسنا، رضا صالحی امیری در حاشیه مراسم تجلیل از چهار بانوی دوومیدانی کار در جمع خبرنگاران بیان کرد: آن چیزی که اتفاق افتاد در تاریخ دوومیدانی افتخاری است. این دختران نشان دادند اگر امکانات لازم را در اختیارشان قرار داهیم حاضر دارند قله های صعود را فتح کنند. آنها رکورد های خوبی را ثبت کردند که در دوومیدانی بی سابقه و کم سابقه بوده است. باید ما و وزارت ورزش به صورت مشترک برنامه جدیدی را برای دوومیدانی تعریف کنیم.

او ادامه داد: رشته های پر مدال می تواند جایگاه کاروان ایران را در بازی های آسیایی، جهانی و المپیک ارتقا دهد. ما پنج رویداد در سال ۱۴۰۰ داریم و امید زیادی به دوومیدانی داریم و باورمان این است می تواند جایگاه ایران را تغییر دهد.
البته این تقدیر سمبلیک بود و این پیام رابرای همه دوومیدانی کاران سراسر ایران دارم و میخواهم به آنها بگویم که شما دیده می شوید و قدردانتان هستیم.

صالحی امیری در پاسخ به پرسش که دوومیدانی چگونه می تواند رکورد های خود را ارتقا دهد تصریح کرد: در فدراسیون دوومیدانی سرمایه گذاری خوبی انجام شد و روسا قبلی خیلی زحمت کشیدند. در ستاد عالی سیاست قطعی ما حمایت همه جانبه از رشته های پر مدال و در راس آن دوومیدانی است چون با آنها می توانیم جایگاه خود را در رویداهای بزرگ تغییر دهیم. شخصا برای سال ۱۴۰۰ باور دارم رشته های پر مدال می درخشند.
علاوه بر آن سند جدیدی برای توسعه ورزش قهرمانی زنان در حال تدوین است و باید سرمایه گذاری مستقلی را بر روی ورزش زنان انجام دهیم. ظرفیت زنان ورزشکار ۲۳ درصد است که می توان به ۵۰ درصد رساند.

انتهای پیام