صالحی امیری: المپیک قطعی برگزار می شود

صالحی امیری: المپیک قطعی برگزار می شود رییس کمیته ملی المپیک گفت: ۹۰ درصد فکر می‌کنم واکسن کرونا تا پایان ۲۰۲۰ در دسترس باشد. به گزارش ایسنا، نشست خبری رضا صالحی امیری با خبرنگاران صبح دوشنبه به صورت آنلاین برگزار شد. صالحی امیری در ابتدای این نشست بیان کرد: تعدادی از رشته‌ها اردوهای خود را آغاز کرده‌اند. توماس باخ، رییس کمیته بین‌المللی المپیک با نخست‌وزیر ژاپن ملاقات داشت و برگزاری المپیک را قطعی اعلام کرد. دو شیوه برگزاری المپیک پیش‌بینی شده اول این که برگزاری با واکسن باشد و دوم این که بدون واکسن. ۹۰ درصد فکر می‌کنم تا پایان ۲۰۲۰ واکسن را خواهیم داشت حداقل برای کسانی که المپیک خواهند رفت. از آذرماه نیز رویدادهای کسب سهمیه المپیک آغاز می‌شود. ادامه دارد...

صالحی امیری: المپیک قطعی برگزار می شود

صالحی امیری: المپیک قطعی برگزار می شود

رییس کمیته ملی المپیک گفت: ۹۰ درصد فکر می‌کنم واکسن کرونا تا پایان ۲۰۲۰ در دسترس باشد.

به گزارش ایسنا، نشست خبری رضا صالحی امیری با خبرنگاران صبح دوشنبه به صورت آنلاین برگزار شد. صالحی امیری در ابتدای این نشست بیان کرد: تعدادی از رشته‌ها اردوهای خود را آغاز کرده‌اند. توماس باخ، رییس کمیته بین‌المللی المپیک با نخست‌وزیر ژاپن ملاقات داشت و برگزاری المپیک را قطعی اعلام کرد. دو شیوه برگزاری المپیک پیش‌بینی شده اول این که برگزاری با واکسن باشد و دوم این که بدون واکسن. ۹۰ درصد فکر می‌کنم تا پایان ۲۰۲۰ واکسن را خواهیم داشت حداقل برای کسانی که المپیک خواهند رفت. از آذرماه نیز رویدادهای کسب سهمیه المپیک آغاز می‌شود.

ادامه دارد…