شیمی راهی برای کاوش حقیقت ما است

آدام اسمیت، مدیر رسانه‌ای آکادمی نوبل مصاحبه‌ای تلفنی با مورتن ملدال از برندگان جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۲ انجام داده است. ملدال در این مصاحبه از احساسش نسبت به شیمی آلی و واکنشش به شنیدن خبر برنده شدن نوبل سخن می‌گوید.

آدام اسمیت، مدیر رسانه‌ای آکادمی نوبل مصاحبه‌ای تلفنی با مورتن ملدال از برندگان جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۲ انجام داده است. ملدال در این مصاحبه از احساسش نسبت به شیمی آلی و واکنشش به شنیدن خبر برنده شدن نوبل سخن می‌گوید.

Radio Eram

FREE
VIEW