نماد سایت رادیو ارم

شگفتی ستاره شناسان از رصد نوری به درخشندگی یک کوادریلیون برابر نور خورشید

ستاره شناسان از مشاهده یک تشعشع نور به درخشندگی یک کوادریلیون برابر نور خورشید شگفت زده شده‌اند و به دنبال منشاء آن هستند.

خروج از نسخه موبایل