شگفت‌انگیزترین تصاویر فضایی هفته به انتخاب “اسپیس”

انفجار یا فوران پرتوی گاما، درخشش یک خورشیدگرفتگی جزئی در آسمان و یک کوتوله سفید که از انفجار ابرنواختری خود جان سالم به در برده است، همگی در میان تصاویر فضایی برتر هفته به انتخاب پایگاه خبری اسپیس قرار دارند.

انفجار یا فوران پرتوی گاما، درخشش یک خورشیدگرفتگی جزئی در آسمان و یک کوتوله سفید که از انفجار ابرنواختری خود جان سالم به در برده است، همگی در میان تصاویر فضایی برتر هفته به انتخاب پایگاه خبری اسپیس قرار دارند.

Radio Eram

FREE
VIEW