شک دانشمندان به ادعای سقوط یک شهاب سنگ روی یک خانه‌

دانشمندان به ادعای مردی که می‌گوید یک شهاب‌سنگ به اندازه یک توپ بسکتبال در خانه‌اش سقوط کرده است، شک دارند و می‌گویند شهاب‌سنگ مورد بحث احتمالاً کیلومترها دورتر از خانه این مرد سقوط کرده یا در حالی که در آسمان بوده به طور کامل سوخته است.

دانشمندان به ادعای مردی که می‌گوید یک شهاب‌سنگ به اندازه یک توپ بسکتبال در خانه‌اش سقوط کرده است، شک دارند و می‌گویند شهاب‌سنگ مورد بحث احتمالاً کیلومترها دورتر از خانه این مرد سقوط کرده یا در حالی که در آسمان بوده به طور کامل سوخته است.

Radio Eram

FREE
VIEW