شکوفایی «اقتصاد هنر» درایستگاه آخر تدبیر

تهران- ایرنا- موضوع «اقتصاد هنر» در راستای تحقق اهداف کلان برنامه بهبود محیط کسب و کارهای فرهنگی، هنری جزء برنامه‌های پیشنهادی وزیر فرهنگ در دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد، امروز در ایستگاه پایانی دولت تدبیر و امید شاهد شکوفایی و به بار نشستن آن هستیم.

تهران- ایرنا- موضوع «اقتصاد هنر» در راستای تحقق اهداف کلان برنامه بهبود محیط کسب و کارهای فرهنگی، هنری جزء برنامه‌های پیشنهادی وزیر فرهنگ در دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد، امروز در ایستگاه پایانی دولت تدبیر و امید شاهد شکوفایی و به بار نشستن آن هستیم.

Radio Eram

FREE
VIEW