شکل‌گیری ابری از زباله بر اثر فروپاشی ماهواره روسی

ماهواره «کاسموس ۲۴۹۹» روسیه که در شب سوم ژانویه متلاشی شد، ابری از زباله را در مدار زمین ایجاد کرده است.

ماهواره «کاسموس ۲۴۹۹» روسیه که در شب سوم ژانویه متلاشی شد، ابری از زباله را در مدار زمین ایجاد کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW