شکایت از محمد ثلاث دو سال پس از اعدام او

با وجود اعدام محمد ثلاث، درویش گنابادی، دادگاه رسیدگی به شکایت هفت نفر از او برگزار شد. زینب طاهری، وکیل مدافع ثلاث، خبر داد که این افراد تحت عنوان «ضرب و جرح عمدی از طریق حمله با اتوبوس» از آقای ثلاث شکایت کرده بودند. وی اعلام کرد که به دلیل اعدام محمد ثلاث دادسرا درباره «ضرب و جرح» قرار توقف تعقیب صادر کرد اما درباره تعیین دیه پرونده را به دادگاه فرستاد. به گفته خانم طاهری، به دلیل نداشتن توان مالی خانواده محمد ثلاث در صورت صدور حکم از سوی دادگاه، دیه از صندوق دیه حکومت پرداخت می‌شود. محمدرضا ثلاث،یکی از دراویش گنابادی، از سوی دادگاه متهم شد که سه مأمور پلیس را با اتوبوس زیر گرفته و سرانجام ۲۸ خرداد ۹۷ اعدام شد. زینب طاهری، وکیل آقای ثلاث، تاکید داشته بود که او بی‌گناه است. پس از اجرای حکم اعدام محمد ثلاث، وکیل مدافع وی نیز پس از آنکه اعلام کرد قصد دارد «اسناد بی‌گناهی» موکلش را منتشر کند، بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد. او پیش از آن اعلام کرده بود که موکلش سه ساعت پیش از این حادثه بازداشت شده بود.

با وجود اعدام محمد ثلاث، درویش گنابادی، دادگاه رسیدگی به شکایت هفت نفر از او برگزار شد. زینب طاهری، وکیل مدافع ثلاث، خبر داد که این افراد تحت عنوان «ضرب و جرح عمدی از طریق حمله با اتوبوس» از آقای ثلاث شکایت کرده بودند. وی اعلام کرد که به دلیل اعدام محمد ثلاث دادسرا درباره «ضرب و جرح» قرار توقف تعقیب صادر کرد اما درباره تعیین دیه پرونده را به دادگاه فرستاد. به گفته خانم طاهری، به دلیل نداشتن توان مالی خانواده محمد ثلاث در صورت صدور حکم از سوی دادگاه، دیه از صندوق دیه حکومت پرداخت می‌شود. محمدرضا ثلاث،یکی از دراویش گنابادی، از سوی دادگاه متهم شد که سه مأمور پلیس را با اتوبوس زیر گرفته و سرانجام ۲۸ خرداد ۹۷ اعدام شد. زینب طاهری، وکیل آقای ثلاث، تاکید داشته بود که او بی‌گناه است. پس از اجرای حکم اعدام محمد ثلاث، وکیل مدافع وی نیز پس از آنکه اعلام کرد قصد دارد «اسناد بی‌گناهی» موکلش را منتشر کند، بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد. او پیش از آن اعلام کرده بود که موکلش سه ساعت پیش از این حادثه بازداشت شده بود.

Radio Eram

FREE
VIEW